Calendar

« May 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

catalog

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Корисні посилання

cover

 

AD NATURAM VIVERE DISCIMUS /Вчимося жити в гармонії з природою/. 15 квітня - Міжнародний день екологічних знань

Прищеплення екологічної культури сьогодні - запорука збереження здоров'я майбутніх поколінь! 
Якщо знання — це сила, то немає потужнішої екологічної сили, ніж екологічні знання. 
Екологічні знання - компонент екологічної освіти і виховання! Day of ecological knowledge 2021

Людей на Землі стало так багато і їх запити зросли настільки, що ресурсів нашої планети вже не вистачає.
Ми все частіше чуємо про збільшення природних катаклізмів, недолік ресурсів, забруднення навколишнього середовища.
Через складність цих явищ людям важко уявити масштаб того, що відбувається, оцінити який же внесок вносять вони самі в негативні явища, що відбуваються з нашою планетою.

Щорічно 15 квітня у багатьох країнах світу відзначається День екологічних знань
Свято було засноване 1992 року, коли на Конференції ООН в Ріо-де-Жанейро було наголошено на важливості екологічної освіти громадян всіх країн для реалізації довгострокових планів розвитку людства.

Day of ecological knowledge

Основним завданням Дня екологічних знань є інформованість громадськості про стан справ у сфері екологічної безпеки, дотримання місцевими суб’єктами чинного природоохоронного законодавства. З огляду на те, що майбутнє належить зростаючому поколінню, його вмінню оцінювати ситуацію, адекватно реагувати на зміни і вирішувати проблеми, пов’язані з виживанням планети, то все важливішим стає формування екологічної поведінки людини, яка базується на повному екологічному мисленні.

Основна мета Дня екологічних знань — просування екологічних знань та формування екологічної культури населення, інформування громадськості про стан справ в області екологічної безпеки та про стан навколишнього середовища, а також виховання і підготовка громадянина, що вміє мислити екологічно.

Важливо також відзначити, що День екологічних знань значимий не тільки для тих, хто займається екологічним освітою і освітою, а й для всіх жителів нашої планети, адже йдеться про безпечне життя в майбутньому всіх нас.

EcologyЧи знаєте Ви, що термін «екологія» вперше був введений в ужиток у 1866 році німецьким біологом Ернстом Геккелем в книзі «Загальна морфологія організмів» («GenerelleMorphologie der Organismen»). В перекладі з грецької «oikos» будинок, житло, майно, притулок і «logos»наука, вчення. Як що в двох словах, то екологія вивчає взаємовідносини організмів між собою та з довкіллям.

Всі люди прагнуть до того, щоб їхнє життя покращувалося. Покращення життя зазвичай зв'язується в нашій свідомості з економічним зростанням в країні, поліпшенням добробуту нашої сім'ї. Підвищення рівня життя людей і зростання економіки відбувається за рахунок перетворення природних ресурсів у матеріальні цінності. Ми використовуємо ліс для виробництва паперу, нафту для транспорту та медицини, вугілля для опалення будинків, торф і мінеральні добрива в сільському господарстві, метали для виробництва необхідних машин і техніки та багато іншого.
При цьому виробляються відходи...

Сьогодні кожен має володіти мінімальними екологічними знаннями. А екологічна освіта повинна бути пріоритетним напрямом навчання і виховання з дитинства. Адже поширення екологічних знань, дбайливе ставлення до навколишнього природного середовища ,діяльність по формуванню екологічної культури населення  — це запорука безпечного майбутнього для всього людства.

Environmental educationЯк навчати екології кожного. Відомо, що навчати важко, значно важче перетворити знання в переконання, але найскладніше - зробити так, щоб переконання стали нормою повсякденної поведінки. Саме останнє є метою масової екологічної освіти як фундаменту екологічної культури людини.
Екологічні знання потрібні людині постійно - на роботі, в побуті, на відпочинку. А це вимагає різнопланової підготовки. Обов'язкова умова - кожен повинен мати хоча б якийсь мінімум екологічних знань.
Масова, або загальна, екологічна освіта спрямована на підвищення екологічної компоненти загальної культури людини і може бути дошкільною, шкільною та побутовою.
Дошкільна екологічна освіта повинна закласти фундамент нової неспоживацької філософії нації. Дитині треба знати, що все живе, а не лише людина, мас рівне право користуватися благами природи. Що природні ресурси обмежені, і тому треба стримувати свої бажання і споживати лише життєво необхідний мінімум. Що треба дуже бережливо ставитись як до природних, так і до штучних продуктів і виробів.
З навколишнім середовищем дитину починають знайомити через тих представників флори і фауни, які її оточують.
Дошкільна освіта, незважаючи на її коротку тривалість, - найбільш відповідальний і важкий етап екологічної освіти. Діти ще не мають знань і сприймають світ очима. їм зрозуміліше те, що вони бачать, ніж те, в чому їх запевняють, - неможливо повірити в необхідність бережливості, коли батьки "завалюють" дитину іграшками, ласощами, одягом.
Шкільна екологічна освіта повинна будуватись на принципі єдності природних явищ і процесів, тобто на розумінні штучності (заради зручності) розподілу людських знань на окремі науки та навчальні дисципліни. Методологічно це реалізується шляхом вивчення спеціального курсу („Основи екології"", „Основи екологічних знань" тощо) та підкресленням відображення екологічних аспектів під час вивчення всіх шкільних дисциплін.
Побутова екологічна освіта розрахована на широкі верстви населення. Вона реалізується через засоби масової інформації, публічні лекції, бесіди і таке інше. її мета - дати людині мінімум загальних екологічних знань, які необхідні кожному, щоб виконувати громадські обов'язки відповідно до державної екологічної політики.

Environmental education 1Environmental education 2Освіта була і залишається однією з пріоритетних галузей соціально-економічного поступу в різні періоди суспільних трансформацій. Принципи еколого-збалансованого розвитку потребують орієнтації усіх виробництв на забезпечення пом’якшення тиску на довкілля, зменшення обсягів видобутку й використання природних ресурсів та припинення нищення навколишнього природного середовища. 
На жаль, не приділяється належної уваги екологізації вищої освіти та освіти в цілому, хоч сьогодні, у період глобальної екологічної кризи, вона має бути визнана найнеобхіднішою і найважливішою. Драматизм екологічних реалій сьогоднішнього світу, особливо України, свідчить про безперспективність розвитку суспільства без екологічного мислення, свідомості, культури, тому формування сучасної системи екологічної освіти, зокрема вищої, для збалансованого, гармонійного, природоузгодженого поступу є не лише пріоритетним державним завданням, а й одним з важливих і складних концептуальних підходів до проблеми розвитку цивілізації та ноосферогенезу.
Екологія в сучасному її розумінні покликана стати базовою освітньою галуззю, з власною проблематикою, методологією, колом наукових, життєво важливих проблем. Одним з головних завдань екоосвіти є формування екологічної культури кожної особистості та етносу в цілому, ефективний розвиток якої може бути реалізований через цілісну освітньо-виховну систему на базі принципово нової еколого-навчальної моделі. Час чіткого розмежування дисциплін минув. Нинішня освіта мала б сприяти всебічному розумінню єдності світу, який людина налаштована вдосконалити і поліпшити при беззастережному дотриманні екологічних законів.
Розуміння екологічної освіти як викладання лише біологічних, географічних чи інших природничих дисциплін є помилковим, оскільки навчальний зміст екологічної освіти має плекати екологічні цінності культури, що виховують підростаюче покоління на всіх етапах життя, особливо у період формальної і неформальної освіти, нинішні суперечності якої певною мірою відповідальні за екологічний стан суспільства.
Educacin AmbientalЕкологічна освіта повинна отримати статус стратегічної, масштабної, важливої пріоритетної галузі, з розширеним і оновленим змістом, формою та методами навчання в умовах інформатизації суспільства. Нагальною є потреба в організації її моніторингу, розвитку формальної і неформальної складових, впровадженні сертифікації навчання керівних кадрів, відповідальних працівників, депутатського корпусу, стандартизації їх екомінімумів, запровадженні екоменеджменту і екоаудиту в усіх галузях економіки, особливо в системі освіти, у постійному опрацюванні перспектив екологічної освіти в державі. Сьогодні варто ставити питання не про розвиток і вдосконалення екологічної освіти, а про новий її статус і важливу роль у розбудові системи освіти для збалансованого суспільства.

Науково-технічна бібліотека НЛТУ України усіма своїми засобами та можливостями популяризує екологічну освіту, як один з пріоритетних напрямків навчання і виховання людей. 
У рамках міжнародної науково-практичної конференції "Екологізація освіти як чинник сталого розвитку суспільства", яка проводилася 19-20 жовтня 2017р. у стінах НЛТУ України, науково-технічна бібліотека НЛТУ України презентувала віртуальну виставку: "Екологізація освіти як чинник сталого розвитку суспільства", бібліографічний список до міжнародної науково-практичної конференції "Екологізація освіти як чинник сталого розвитку суспільства" та відеоролик "Екологізація освіти як чинник сталого розвитку суспільства".


До вашої уваги Віртуальна виставка "Екологічні знання як компонент екологічної освіти і виховання"

Запрошуємо до перегляду! 

 

Формуючи екологічну культуру сьогодні, ми зберігаємо здоров’я та здорове довкілля майбутніх поколінь!

 

Матеріали (Режим доступу станом на 08.04.2021р):
https://greenfund.com.ua/2020/04/15/15-kvitnya-mizhnarodnyj-den-ekologichnyh-znan-2/
http://novyn.kpi.ua/2008-3/01_Anacka.pdf
https://pidru4niki.com/12810419/ekologiya/yak_navchati_ekologiyi_galuzevogo_fahivtsya
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2019/01/Anatska_30.06.2016_disertaz.pdf 
https://pustomyty.gov.ua/news/pustomytivschyna/15-kvitnya-mizhnarodnyj-den-ekologichnyh-znan/ 
https://www.adm-km.gov.ua/?p=73876
http://www.javirua.org/events/15-kvitnya-den-ekologichnix-znan/
http://library.nltu.edu.ua/index.php/novyny/575-ad-naturam-vivere-discimus-vchymosia-zhyty-v-harmonii-z-pryrodoiu
https://ecolog-ua.com/news/15-kvitnya-den-ekologichnyh-znan
http://www.javirua.org/events/15-kvitnya-den-ekologichnix-znan/
http://epl.org.ua/events/den-ekologichnyh-znan-2020-04-15/
http://library.nltu.edu.ua/index.php/novyny/930-pryshcheplennia-ekolohichnoi-kultury-sohodni-zaporuka-zberezhennia-zdorov-ia-maibutnikh-pokolin
https://www.youtube.com/watch?v=gnaz_oUpts4&t=9s

Підготувала науково-технічна бібліотека
зав.сектору Новосад В.Я.
 
Матеріал підготовлено 08.04.2021р.Контакти

Науково-технічна бібліотека НЛТУ

вул. Ген. Чупринки, 101, м.Львів, 79057

тел.: (032) 237-79-85

e-mail: library@nltu.edu.ua

Пропозиції та побажання просимо повідомляти нам на електронну адресу  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Top of Page